Zapytanie ofertowe

W przypadku Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej składającej się z więcej niż jednej nieruchomości prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dla każdego budynku oddzielnie.
Jeżeli nie dysponujecie Państwo wszystkimi z w/w informacji prosimy o podanie danych którymi Państwo dysponujecie.
Z przyjemnością wyjaśnimy wszystkie sprawy związane z zarządzaniem Państwa nieruchomością.

Adres nieruchomości
Struktura własności
Udział miasta st. Warszawy, developera lub innego właściciela zbiorczego w powierzchni wspólnej w %
Powierzchnia użytkowa (suma powierzchni wszystkich lokali) (m2)
Powierzchnia działki budowlanej (m2)
Właściciel zbiorczy
Ilość lokali mieszkalnych
Ilość lokali użytkowych
Ilość kondygnacji
Ilość klatek schodowych
Data budowy budynku
Stan techniczny budynku
Instalacje wewnętrzne występujące w budynku Centralne ogrzewanie
Centralna ciepła woda
Zimna woda i kanalizacja
Instalacja elektryczna
Instalacja Gazowa
Winda
Instalacja domofonowa
Antena zbiorcza
Inne:
Adres na który należy przesłać ofertę lub inny kontakt