O firmie

Jest to oferta specjalna, skierowana do małych wspólnot zarządzanych przez współwłaścicieli samodzielnie i aktywnych zarządów.

Proponujemy Państwu podstawową obsługę administracyjną obejmującą:

  • Obsługę bankową
  • Prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń
  • Windykację przed sądową
  • Zlecanie obowiązkowych przeglądów technicznych wymaganych prawem budowlanym
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego

Szczegółowy zakres usługi określony jest w zawartej umowie o administrowanie. Wynagrodzenie administratora jest w tym przypadku znacznie mniejsze niż przy umowie o zarządzanie i pozwala wspólnocie na utrzymanie niskich kosztów zarządu nieruchomością wspólnoty.

Jest to szczególnie istotne w małych nieruchomościach, w których wysokie koszty administracyjne w znacznie większym stopniu niż w dużych budynkach pływają na wysokość opłat mieszkaniowych ponoszonych przez właścicieli.

 dziaamy na terenie caej Warszawy
W Warszawie i okolicach zarządzamy nieruchomościami Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 80.000 m2.