Nasza oferta

Nasza oferta skierowana przede wszystkim do:

  • zarządów wspólnot mieszkaniowych
  • właścicieli nieruchomości mieszkalnych
  • spółdzielni mieszkaniowych
  • developerów

Oferujemy usługi w zakresie administrowania nieruchomością wspólną w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie.

Proponuje kompleksową obsługę nieruchomości obejmującą czynności nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu.

Do czynności tych ujętych szczegółowo w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną należą:

  • Obsługa prawna nieruchomości.
  • Obsługa administracyjna.
  • Obsługa techniczna nieruchomości.
  • Usługi bankowe i księgowe.

Wyżej wymienione czynności wykonywane są bezpośrednio przez zarządcę, a niektóre z czynności zwykłego zarządu zlecane osobom fizycznym lub prawnym na podstawie umów zawieranych samodzielnie przez administratora.

Zapewniamy obsługę techniczną w oparciu o sprawdzone i rzetelne firmy (w tym usługi pogotowia). Współpracujemy z firmami zarówno w zakresie w bieżącej obsługi technicznej nieruchomości jak i kompleksowych prac remontowych. Są to firmy sprawdzone w świadczeniu usług dla Wspólnot Mieszkaniowych.

W zakresie windykacji współpracujemy z Krajowym Rejestrem Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. jako licencjonowany użytkownik systemu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych w tym także budynków przejmowanych od firm developerskich.

Zapewniamy kontakt z administracją pod telefonami stacjonarnymi w godzinach 8.00-16.00 i całodobowo z zarządcą pod numerem komórkowym.

Po przyjęciu nieruchomości przeprowadzamy szczegółową analizę dotychczasowych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w celu określenia potencjalnych źródeł oszczędności oraz dodatkowych dochodów dla nieruchomości.

Dodatkowo, oferujemy możliwość opracowania planu zarządzania nieruchomością wspólną ( w ramach odrębnej umowy).

W naszej pracy kładziemy nacisk na łatwy kontakt zarządów i mieszkańców z administratorem (dyspozycyjność, całodobowy kontakt pod telefonem komórkowym, bliskie sąsiedztwo biura i zarządzanych nieruchomości).

działamy na terenie całej Warszawy
W Warszawie i okolicach zarządzamy nieruchomościami Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 80.000 m2.